Tak jde čas...

Rekonstrukce krbovny

1 | 2 | 3 | 4 >>

Novodobá historie

 

 

Na podzim roku 2012 byla kompletně rekonstruována krbovna. Od zbroušení a zateplení podlah a stropu až po oddělení místnosti určené pro koňské příslušenství.

Velkou renovací prošel i bar s bezprostředním okolím.

 


 

 

 

 

Po revoluci v roce 1989 byl velkostatek, v katastrofálním stavu, v restituci navrácen zpět rodině Schlogerových.

Na podzim roku 1991 byla zahájena totální rekonstrukce areálu.

 

18. století

Ve vísce Trnová vznikl ve 20. letech 18. století, současně s položením základů místního kostela sv. Ducha, panský velkostatek. Historie samotné osady se datuje až k roku 1342, kdy byla z pověření pražského břevnovského kláštera pány Peškem a Oldřichem z Kosoře založena.

Bohužel pro nekvalitní půdu nebyli zdejší statkáři schopni jeho chod udržet a tak po několika změnách vlastníků padl v roce 1789 do rukou Jana Ferdinanda ze Shönfeldu. Ten nejenže uměl zdejší pozemky správně využít, ale díky osvícenému smýšlení dospěl k závěru, že úspěšné zemědělství má budoucnost pouze pokud se budoucí sedláci naučí moderním metodám využítí přírodních zdrojů. V roce 1791 tedy založil při velkostatku 1. Rolnickou školu v Čechách. Obec tedy kromě, již existující, školy obecné dostala i školu hospodářskou. Svým tehdejším vybavením by i dnes mohla být velkou konkurencí soukromého středního školství. Ke škole tehdy náležely chlévy pro skot, stáje, kurník, holubník, kůlna, stodola, seník a kovárna. Na 60 korcích (přibližně 17,27 ha) pozemků se rozléhaly les, louky, pastviny, rybník a zahrada s plány na zelinářskou a ovocnářskou školku, chmelnici a vinici.

 

19. století

                28.7.1838 byl statek zakoupen bratrem Františka Škroupa, Václavem. František u bratra často pobýval a právě časté procházky okolím, zejména místy zvanými Kazatelna s výhledem na řeku Vltavu, byly inspirací pro hudbu k Fidlovačce včetně národní nejznámější závěrečné písně slepého houslisty, nynější státní hymny „Kde domov můj“. Rodina je pochována v trnovském kostele.

                V roce 1872 velkostatek koupil Maxmilián svobodný pán Scharschmied z Adlerstreu, který zde měl do roku 1895 provozovat pivovar.

 

20. století

                V roce 1907 byl velkostatek se zámkem zakoupen od Karla Košťála, dědečkem současných majitelů, Václavem Schlogerem. Pod jeho vedením se hospodářství orientovalo na pěstování obilí a chov skotu. Nemalou měrou přispěl rovněž k založení místního dobrovolného hasičského sboru podílem na výstavbě hasičské zbrojnice (1924). V tomto období zdejší zámek několikrát navštívila operní zpěvačka Ema Destinová.

                Před koncem 2. Světové války chtěla z Trnové ustupující německá armáda učinit pevnost a přístupové cesty byly znehodnoceny zátarasy.

                Mnohem smutnější období však zahájili pováleční komunisté prosazující pozemkovou reformu. Při stále rostoucím vlivu mělo jejich snažení za následek ustanovení prvního jednotného zemědělského družstva (JZD) v okrese v roce 1950. Rodině Václava Schlogera byl majetek ve prospěch družstva odebrán a přidělen byt v Horním Kořenově v Podkrkonoší. Po počátečních letech prosperity následoval úpadek a postupně několik předávek mezi státními statky (Zbraslav, Jeneč). O přístupu tehdejších správců vypovídá využití budovy zámku – zpočátku archiv, poté skladiště. Jeho existenci tehdy zachránil v roce 1967 převod do soukromého vlastnictví.