Modlitba koně

Nasyť mne, pane, napoj mne a dej

mi čistou, prostornou stáj, když skončena

je denní práce. Mluv se mnou, neboť

Tvůj hlas mi nahrazuje otěže.

Budeš-li ke mně laskavý, budu Ti

sloužit s radostí a najdeš místo v

mém srdci. Netrhej otěžemi, prosím,

nesahej po biči, jdem-li kupředu.

Dej mi čas, abych pochopil Tvůj

záměr. Nebij mne, když Ti nerozumím.

Neměj mne za nepozorného, když

nesplním Tvou vůli - možná že sedlo nebo

podkovy nejsou v pořádku. Neuvazuj

mne příliš krátce a nestříhej mi ocas, který

je mou jedinou zbraní proti mouchám a komárům.

Až poznáš, že se mé dny krátí, až Ti již nebudu moci

sloužit, můj milovaný pane, nenech mne, prosím,

hladovět a mrznout a neprodávej mne. Buď tak

dobrotivý a připrav mi rychlou, milosrdnou smrt

a Bůh se Ti odmění zde i na věčnosti.